ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 6 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ง้าว งิ้วน้อย งิ้วสร้อย งิ้วสาย ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้น ผลัดใบในฤดูแล้ง ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลำต้นสูงใหญ่ เปลาตรง แผ่พุ่มกว้างบริเวณยอด

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : ระเดาะ(สงขลา) กระทอก กระทอกม้า (ราชบุรี) กระทกรก (กลาง) กระดอกอก (สุพรรณบุรี) ควยเซียก (นครราชสีมา) ชักกระทอก (ประจวบคีรีขันธ์) นางจุม นางชม (เหนือ) ผักรูด (สุราษธานี) อีทก (อุบลราชธานี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Olax psittacorum (Willd.) Vahl

คำอธิบาย : ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-3 เมตร เปลือกสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ กิ่งก้านมีขนสั้นๆ เป็นขนละเอียดสีขาว มักมีหนามแข็งเล็กๆทั่วไป

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : น้ำเต้าญี่ปุ่น...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crescentia cujete L.

คำอธิบาย : ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 2-10 เมตร กิ่งก้านแผ่ตามแนวราบ ใบดกสีเขียวสด ใบเดี่ยวรูปช้อนเรียงสลับ มีใบประดับขนาดเล็กรูปร่างคล้ายใบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : นมแมวแดงใบหนา (ภาคใต้) หำอีปู่ (อุบลราชธานี)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyathostemma argentatum (Blume) J.Sinclair

คำอธิบาย : ไม้เถาเลื้อย ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม มีช่องอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : น้ำจ้อย (ยโสธร)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) Ban

คำอธิบาย : ไม้พุ่มรอเลื้อย เลื้อยได้ไกลถึงประมาณ 2-5 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อไม้เหนียวมาก แตกกิ่งก้านได้มาก

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : พวงพีแดง (อุบลราชธานี) พวงพีเหลือง (เลย) หัวลิง (สระบุรี) ฉัตรฟ้า สาวสวรรค์ (นครราชสีมา) ปรางมาลี (กลาง) นมสวรรค์ (ใต้) น้ำนมสวรรค์ (ระนอง) ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum paniculatum L.

คำอธิบาย : ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 0.5-4 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลแกมเขียว กิ่งอ่อนต้นอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปฝ่ามือ รูปไข่กว้างหรือเกือบกลม

   1 |