ค้นหาพืชสมุนไพร!!

                                            
ผลการค้นหาประมาณ 3 รายการ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : เอื้องช้าง (นครราชสีมา) เอื้อง (อุบลราชธานี) เอื้องดิน เอื้องใหญ่(ใต้) เอื้องต้น(ยะลา) เอื้องเพ็ดม้า บันไดสวรรค์...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Costus speciosus (Koen.) Sm.

คำอธิบาย : พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-3 เมตร มักขึ้นเป็นกอ ลำต้นกลมฉ่ำน้ำ สีแดง รากเป็นหัวโตยาว ที่โคนแข็งเหมือนไม้ ไม่แตกกิ่งก้านสาขา

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : แดงชัน (เชียงใหม่) เอื้องชัน (เหนือ) เอื้องจัน แดงจัน อังจัน(เหนือ)...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clitorea ternatea L.

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุกเลื้อยพัน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วหรือซุ้ม เถากลมเล็กเรียว สีเขียวอ่อน เถาอ่อน กิ่งอ่อน หูใบ ก้านใบ แกนใบประกอบ

ชื่อที่เกี่ยวข้อง : อ้อย อ้อยขม อ้อยแดง อ้อยตาแดง...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saccharum sinense Roxb.

คำอธิบาย : ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 2-5 เมตร มักขึ้นเป็นกอ ลำต้นแข็งแรง ต้นมีลักษณะคล้ายต้นอ้อยทั่วไป แต่จะมีสีม่วงแดง ถึงดำ มีไขสีขาวปกคลุม

   1 |