หญ้าปักกิ่ง

ชื่อสมุนไพร

หญ้าปักกิ่ง

ชื่ออื่นๆ

เล่งจือเช่า (จีน) หญ้าเทวดา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong

ชื่อพ้อง

Aneilema nudiflorum (L.) R. Brown var. bracteatum C. B. Clarke, Aneilema bracteatum (C. B. Clarke) Kuntze; Aneilema kuntzei C. B. Clarke.

ชื่อวงศ์

Commelinaceae

รายละเอียดพรรณไม้ (Specimen Details)
Herbarium number PHUBU00535
Family Commelinaceae
Scientific name Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong
Thai name หญ้าปักกิ่ง (Ya pak king)
Collector Sudarat Homhual
Collection date 07 January 2016
Country Thailand
Location Herbal Garden (Faculty of Pharmacy, Ubon Ratchathani University)
Habitat Sandy soil along stream
Plant part Leaf
Note -
Botanical description www.phargarden.com